Behandling

Vilka besvär behandlar en naprapat?
Verksamhetsområdet naprapati innefattar att förebygga, utreda och behandla funktionsrubbningar och smärttillstånd i rörelse-, och stödjeorganen.

När samspelet mellan muskler, leder och nervsystem inte fungerar optimalt uppstår smärta. Exempel på vanliga smärttillstånd, som med gott resultat behandlas av naprapater är nackspärr, spänningshuvudvärk, tennisarmbåge, musarm samt skulder-, axel-, ländryggs-, ischias-, knä-, hälsene- och käkledsbesvär.

Naprapatens professionella omhändertagande, baserat på helhetssyn och en brett upplagd behandling, ger en effektiv smärtlindring för patienten. Därigenom möjliggörs en snabbare återgång till arbetslivet efter sjukskrivning, vilket i sin tur gör naprapati intressant även ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.

Undersökning
Samtliga behandlingar föregås av en grundlig undersökning av kroppens leder och muskler samt även allmänt hälsotillstånd. Dessa undersökningar är grunden för efterföljande behandling.

Behandlingen följs vanligen upp med olika typer av hemövningar och ofta ges även ergonomiska råd. Detta gör naprapatin till ett mycket effektivt behandlingssystem där man primärt minskar smärtan, sedan återställer funktionen och slutligen ser till att patienten förebygger framtida besvär.

Manipulation
En teknik där man med olika behandlingsgrepp normaliserar rörligheten och funktionen i leder. Här använder naprapaten mycket specifika handgrepp som utförs med hög hastighet, litet rörelseutslag och med så lite kraft som möjligt.

Mobilisering
Alternativ till manipulation som skiljer naprapaten från de flesta andra yrkesgrupper inom manuell medicin. Vid mobiliseringen tas mycket specifika och lednära handgrepp som sedan utförs långsamt till skillnad från manipulationen. Även mobiliseringen används för att normalisera ledrörligheten och återvinna funktionen.

Triggerpunktsbehandling
Används för att minska lokal smärta, men även smärtutstrålning. De spända muskelsträngarna behandlas med flera olika metoder där muskeltöjning är en gemensam komponent.

Muskeltöjning

Muskeltöjning (stretching) används för att minska muskelspänning och normalisera rörlighet och funktion.

Massage
Massage av muskler och bindväv används för att mjuka upp vävnaden, minska muskelspänning samt öka cirkulationen. Dessa effekter gör massagen mycket effektiv i smärtlindrande syfte.

Träningsråd
Naprapaten ger ofta träningsråd. Här ställs alltid patientens styrka i relation till rörligheten och övningarna kan bestå av såväl muskeltöjning som specifik eller allmän styrke- och konditionsträning.

Ergonomi
Råd om ergonomi och hur patienten skall klara sitt vardagliga liv är andra viktiga delar som diskuteras. Naprapaten har god kunskap i att göra arbetsplatsanalyser och i att åtgärda eventuella problem.

Fysikaliska hjälpmedel
Olika fysikaliska hjälpmedel som strömbehandling (TNS) och ultraljud användes som komplement i behandlingen. Inom till exempel idrottsskadebehandlingen, som är ett viktigt område för naprapater, är dessa metoder viktiga.