Företagshälsovård

Skattefri förmån
Problem i rygg, nacke och axlar är idag den i särklass vanligaste orsaken till långtidssjukfrånvaro.
På grund av det kan arbetsgivaren erbjuda sina anställda naprapati som en skattefri förmån.

Besvär som kommer från muskler och leder blir allt vanligare. Idag kopplar vi samman det med stressiga situationer och hög arbetsbelastning. Även fysisk inaktivitet, det vill säga för lite eller ingen motion alls, påverkar kroppens förmåga att tåla stress och livet i allmänhet. Besvär från muskler och leder uppstår inte bara vid tung arbetsbelastning utan också vid lättare, upprepade och monotona rörelser. Exempelvis drabbas ofta stillasittande kontorspersonal av dessa problem.

För att ditt företag ska kunna vara konkurrensmässigt starkt är det av största vikt att det har en fungerande hälsovård. Företagets medarbetare måste snabbt kunna få hjälp om besvär uppstår. Viktigt att förstå är att en förebyggande friskvård ger långsiktigt minskade besvär, kortare rehabilitering om besvär trots allt uppkommer och mindre sjukfrånvaro.

Visa din personal att de är viktiga för företaget. Det kommer Ni att ha igen flera gånger om i framtiden.

Avdrag för naprapatbehandling!

Rehabilitering och förebyggande behandling
Förmån av rehabilitering eller förebyggande behandling är skattefri. All arbetslivsinriktad rehabilitering som en arbetsgivare har skyldighet att svara för är i princip skattefri. Arbetsgivaransvaret tar vid efter det att den medicinska behandlingen avslutats. Detta kan omfatta stöd och åtgärder som den anställde behöver för att återfå eller behålla sin arbetsförmåga.

Dessutom kan en arbetsgivare få göra avdrag för kostnader för förebyggande behandling, om han kan visa att behandlingen syftar till att den anställde ska kunna fortsätta att förvärvsarbeta. Några formella beviskrav med läkarintyg finns inte, men arbetsgivaren ska göra en individuell bedömning av den anställde och visa behovet och syftet med behandlingen.

Det kan t.ex. röra sig om anställda med en förhöjd sjukdomsrisk, som kan förväntas leda till nedsättning av arbetsförmågan. Ett exempel är behandling hos naprapat. Det kan också röra sig om förebyggande åtgärder i form av föreläsningar och rådgivning. Ett annat led i behandlingen kan vara tekniska åtgärder och inköp av särskilda arbetsredskap för att ändra den fysiska miljön.