Vanliga frågor & svar

Vad kostar det?
Från och med from 1/8-17 kostar det 650:-/besök

Kan jag avboka min bokade tid?
Ej avbokad tid senast 8 timmar innan behandling debiteras hela kostnaden.

Varför är ni ej anslutna till försäkringskassan?
Det finns idag 35 stycken vårdavtal tecknade med legitimerade naprapater fördelat över hela Sverige. Antalet vårdavtal ökar hela tiden. Den främsta anledningen till att inte fler avtal tecknas anges av landstingen vara bristande ekonomi.

Hur lång är utbildningen?
Utbildningen omfattar fyra års studier fördelade på humanbiologiska, medicinska, samhälls- och beteendevetenskapliga ämnen, samt ämnet manuell medicin. För att erhålla legitimation krävs utöver detta praktisk tjänstgöring i form av ett års handledd heltidstjänstgöring inom svensk hälso- och sjukvård.

Hur många behandlingar bör man göra för att se resultat, generellt sett?
95% känner förbättring av av första behandlingen.

Är det en myt att ju oftare man får exempelvis ryggen justerad/ manipulerad, desto lättare faller den ur sk normalt läge igen?
Det finns forskningstudier i USA gjorda, där man behandlat samma fasett-led 6000 gånger utan att notera någon som helst vävnadsförändring i vare sig kapslar eller ligament runt leden. Det är också viktigt att titta på hela kroppen för ett optimalt, långsiktigt bra resultat. Många återfall beror också på inaktivitet genom att alltför många människor inte får tiden att räcka till att hålla igång och motionera eller åtminstone röra på sig lite.

Känner man smärta?
Ca: 50 % upplever en ömhet/ träningsvärks-känsla just efter behandlingen, detta är ju ändå helt logiskt eftersom det är mjukdelar som sträcks ut. Manipulation ska alltid utföras i smärtfri riktning.

Hur lång tid tar en behandling?
En behandling tar 30-40 min. Vanligtvis avsätter naprapaten längre tid vid första behandlingstillfället för att ha möjlighet till en grundlig anamnes; patientens egna sjukdomsberättelse, och undersökning.

Hur går behandlingen till?
Förutom sedvanlig anamnes; patientens sjukdomsberättelse, och status utförs behandlingen genom att kombinera manipulations- och mobiliseringstekniker med stretching och massage. Inledningsvis inriktas behandlingen på att minska smärtan och att återställa funktionen i rörelse- och stödjeorganen. Därefter läggs stor vikt vid att analysera och åtgärda bakomliggande orsaker som t ex muskulär obalans eller brister i arbetsmiljön. etta görs med hjälp av individuellt anpassade träningsprogram, råd om arbetsställningar och i vissa fall utförs även arbetsplatsanalyser.

Hur ofta/många gånger behöver jag gå?
Inom ramen för ett kvalitetssäkringsarbete utför Svenska Naprapatförbundet regelbundet en datainsamling. Vid den senaste datainsamlingen, 1998, som bygger på 323 patientfall, visar utvärderingen att det i genomsnitt krävs 3 behandlingar per besöksorsak. Det är dock viktigt att poängtera att beroende på besöksorsak kan antalet besök variera mycket.

Har du fler frågor?
Ta gärna kontakt med mig så svarar jag på dina frågor. Du hittar kontaktuppgifter här.